تبلیغات
اخبار ورزشی - به مزایده گذاشتن قدیمی ترین باشگاه ایران !
اخبار ورزشی
پنجشنبه 16 تیر 1390

به مزایده گذاشتن قدیمی ترین باشگاه ایران !

پنجشنبه 16 تیر 1390

نوع مطلب :
نویسنده :محمد

هشتصد میلیون قیمت برآورد برای قدیمی ترین باشگاه ایران

 

شرکت برق منطقه ای فارس مبادرت به صدور آگهی مزایده موسسه فرهنگی ورزشی برق شیراز نمود. شرکت برق منطقه ای در راستای تحقق اصل 44قانون اساسی وبرنامه پنجم توسعه اعلام نموده که باشگاه برق را با قیمت برآوردی 8میلیارد ریال واگذار می نماید. از متقاضیان خواسته شده جهت خرید اسناد از 20 تا 22تیربه دفتر امور تدارکات وقراردادهای برق منطقه ای فارس در شیراز،خیابان زند، نبش فلسطین مراجعه نمایند.
پیشنهادات 4مرداد تحویل می گردد و5مرداد پاکت ها باز خواهد شد تا بالاترین قیمت مشخص ومالک جدید تعیین گردد. این در حالی است که لیگ دسته اول از 9شهرویر آغاز می شود وخریدار فرصت چندانی برای بستن تیم نخواهد داشت.برق شیراز با قدمتی 65ساله قدیمی ترین باشگاه ایران است.